voľné priestory na prenájom

Komex Disco Bar


Komex Disco Bar  Komex Disco Bar  Komex Disco Bar  Komex Disco Bar  Komex Disco Bar
Komex Disco Bar

www.discokomex.sk

Priestor vo výmere 120 m²


Priestor po rekonštruckcii vhodný na kancelárske a obchodné účely.     

 
Komercfruct s.r.o.